Zaścianek Polski – Mikroprzedsiębiorca roku 2007
14 grudnia 2007
 


Produkty i dania z Zaścianka Polskiego – wpisane na listę Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
Rok 2010


Smaki mazowsza
 
Certyfikat ukończenia kursu pt.”Kuchnie europejskie z Zepterem” prowadzone przez Constant Michel-Labarre
5 wrzesień 2009 
Podziękowanie dla Zaścianka Polskiego za przygotowanie i sponsoring imprezy pt.”Smak kulturową wartością”
8 wrzesień 2008